Koralowiec denkowy Halysites sp.

Katarzyna Przezwańska

19 okazów


wiek: ordowik (485,4-443,8 mln lat temu)

miejsce wydobycia: północna Polska

Halysites należy do wymarłej grupy koralowców zwanych denkowcami.

Zamieszkiwały one ciepłe morza, gdzie wraz z gąbkami i innymi koralowcami były budowniczymi pierwszych raf. Korality, czyli szkielety pojedynczych osobników, są owalne i stykają się węższymi bokami nadając kolonii łańcuszkowy kształt. Skamieniałości koralowców denkowych znajdowane w Polsce pochodzą z terenów dzisiejszej Szwecji, skąd wiele milionów lat później, podczas zlodowaceń plejstoceńskich, zostały przetransportowane przez lądolód.

 

Okaz ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie.