Mała motoryka

Grzegorz Sobolewski

Chwyt-za-chwyt


Mała motoryka nie angażuje świadomych procesów myślowych, przez co nie jest dostatecznie doceniana. Najprostszej czynności chwytania towarzyszą jednak skomplikowane procesy i napięcia, czego nie jesteśmy w stanie wychwycić, zajęci na przykład oglądaniem ciekawego filmu. Autorzy wystawy obliczyli, że przeciętnie podczas seansu filmowego ręka człowieka wykonuje 2370 razy czynność chwytania popcornu, intensyfikując ruchy w zależności od stopnia napięcia budowanego w filmie.

 

Forma filmowa z gatunku sci-fi o sztucznej ręce chwytającej smakołyk.

 

Sztuczna ręka wykonana przez Grzegorza Sobolewskiego w ramach warsztatów “Do robota” (projekt zrealizowany w ramach Laboratorium Pomysłów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę“).