Mis-en-abyme

...

Chwyt-za-chwyt


Oko bywa zawodnym narzędziem do opisu rzeczywistości i bardzo łatwo wprowadzić je w stan iluzji. Jednym z najprostszych wizualnych chwytów jest mis-en-abyme, realizujące się w grze luster. Zmysłem uzupełniającym jest dotyk. Poza tym, że pozwala on na bezbłędną ocenę faktury, kształtu i większości fizycznych właściwości dotykanego przedmiotu, może w przypadku nieobecności wzroku pobudzać naszą wyobraźnię do tworzenia jego mentalnego obrazu.

Uchwyt Moon zmultiplikowany grą luster.