Odciski liści wierzby …

Katarzyna Przezwańska

19 okazów


Odciski liści wierzby Salix acutissima Goepp. i wiązu Ulmus carpinoides Goepp.

wiek: górny miocen (7,25–5,33 mln lat temu)

miejsce wydobycia: Sośnica (Dolny Śląsk)

Niezwykle bogaty materiał roślinny został wydobyty w odkrywce starej cegielni w Sośnicy. Odciski liści (rzadziej gałązek, kwiatów, owoców i nasion) pochodzą z drzew i krzewów lasu łęgowego. Są to skamieniałości wierzb, wiązów i olch, a także egzotycznych dla dzisiejszej Polski ambrowców, platanów i skrzydłorzechów. Są to przede wszystkim drzewa o liściach opadających na zimę, co świadczy o wychładzaniu klimatu w najmłodszym miocenie. W materiale zachowały się również szczątki roślin wodnych i bagiennych oraz roślin lasu mieszanego. Praca na temat kopalnej flory z Sośnicy została opublikowana w połowie XIX wieku i była pierwszą na świecie pracą paleobotaniczną.

Okaz ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie.