Patynacja

...

Chwyt-za-chwyt


Miedź w kontakcie z wilgocią i powietrzem zmienia swoją właściwość fizyczną. Otulona warstwą patyny, przybiera różne kolory będące zapisem nieuchronnie upływającego czasu i miejsca, w którym zachodzi zjawisko. Inaczej starzeją się te obiekty, które mają fizyczny kontakt z człowiekiem, a ich wszelkie odkształcenia i przekształcenia stają się symbolicznym pomnikiem ich codziennego współdziałania.

Uchwyt Obol poddany procesowi pasywacji, czyli powstawania patyny.