Plankton

...

Chwyt-za-chwyt


Plankton, z gr. planktós, czyli „błąkający się”. Te niepozorne obiekty pełnią istotną rolę w każdym ekosystemie, którego są częścią.