Proces

...

Chwyt-za-chwyt


Uchwyt to pośrednik w naszym kontakcie z innymi przedmiotami. Codziennie mamy go w dłoniach, przez co wpisuje się w pamięć naszego ciała. Siłę jego oddziaływania odczuwamy jednak dopiero wtedy, gdy straci on swoje miejsce.

 

Powstanie idealnego uchwytu to wynik skomplikowanych procesów projektowych, negocjacji i wymiany wiedzy pomiędzy projektantami a rzemieślnikami, ich wspólnych testów, eksperymentów, badania jego ergonomii oraz stopnia zadowolenia późniejszych użytkowników.

 

Dokumentacja procesu powstawania ostatecznej formy obiektów.