RE4REST

Karina Królak i Patka Smirnow

Ślad


RE4REST plastik, instalacja, 2017