RE4REST kimono

Karina Królak i Patka Smirnow

Ślad


RE4REST kimono, forma ŁYKO, druk na tkaninie 2019