RELIC SERIES

Guillaume Airiaud

Layering of the World


RELIC SERIES 1: THE BRAIN
2022
odbitki, tkanina, nici
45 x 61 cm

 

RELIC SERIES 2: THE LIGHT
2022
odbitki, tkanina, nici
32 x 45 cm

 

RELIC SERIES 3: THE EYE
2022
odbitki, tkanina, nici
32 x 45 cm

 

RELIC SERIES 4: THE COFFINS
2022
odbitki, tkanina, nici
32 x 45 cm