Rozum zagubiony

Jakub Jasiukiewicz

Świat należy do Ciebie


Rozum zagubiony to trzykanałowy cykl obrazów filmowych, łączący ze sobą materiały found footage i oryginalne zdjęcia.

 

Świat należy do Ciebie w tym przypadku wskazuje na coraz popularniejszą współcześnie postawę, godzącą ignorancję z butą, przekonanie o równorzędności wierzeń, opinii i faktów naukowych. Zdaniem rosnącej liczby osób, takie fakty-alternatywne jak teoria płaskiej czy wklęsłej Ziemi nie są tylko błądzeniem zagubionego rozumu czy nową mitologią, ale dyskutowalnymi teoriami, stawianymi na równi z wiedzą naukową będącą podstawą naszej cywilizacji.

 

video, found footage