SKALA WSZECHŚWIATA

Karolina Wlazło-Malinowska

499 sekund


Skala wszechświata/ Scale of the Universe

Karolina Wlazło-Malinowska
2022
animacja

Jesteś?
Foton oderwał się od powierzchni Słońca 82 sekundy temu, a już pokonał 24,5 miliona kilometrów – blisko 1/5 z niemal 150 milionów, jakie dzieli Ziemię od jej gwiazdy. Fotony docierają tu jednak także z innych gwiazd. Te z Proximy Centauri dolatują do ciebie po ponad czterech latach, a z gwiazdy Earendel – najdalej położonej znanej jak dotąd ludzkości pojedynczej gwieździe – po niemal 13 miliardach lat. Układ Słoneczny staje się w tym kontekście przytulny. Planeta Ziemia – kameralna.
Jednocześnie foton pozbawiony jest wartości czasu. Gdyby miał zegarek, jego wskazówki nigdy by nie tykały. Jeśli miałby jakąś świadomość – nie wiedziałby, że podróżuje. Dla fotonu dotarcie w jakiekolwiek miejsce zadziewa się natychmiast.
Im głębiej spoglądamy w kosmos, tym głębiej zanurzamy się w jego historię. Earendel dzisiaj już nie ma – obserwując ją w chwili obecnej, dostrzegamy jej przeszłość. I działa to w dwie strony. Obserwator znajdujący się 2,5 tysiąca lat świetlnych od Ziemi przez swój „superteleskop” zobaczyłby starożytność, tutejszą przeszłość.

Czas, o ile jest, bywa różny dla różnych obserwatorów i bytów. Jaki jest dla ciebie?