W UKRAINIE

Yulia Krivich

Ceremoniał


W Ukrainie

2019

Flaga jest głosem artystki, mieszkającej od kilkunastu lat w Polsce, w sprawie reguł języka odzwierciedlających stanowisko polityczne, światopoglądowe. Zapoczątkowała debatę na temat przyimków „w”, które powinny być używane zamiast popularnego w języku polskim „na” w kontekście Ukrainy. Praca podkreśla konieczność zmian zarówno w języku, jak i w myśleniu o krajach wschodnich i ich postkolonialnej historii. W 2022 roku, po rozpoczęciu rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, Rada Języka Polskiego oficjalnie przyjęła formę „w Ukrainie” jako poprawną językowo.

* Na wystawie pokazujemy kopię flagi – oryginał można zobaczyć do połowy czerwca w Galerii Podgląd przy placu Unii. Praca pochodzi z Kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING.