Nenu i Eclipse

...

Chwyt-za-chwyt


Ważka czynność chwytania, wykonywana z czasem najczęściej nieświadomie, ma swoją konsekwencję również w języku. Słowa „uchwycić” używamy najczęściej do tego, by podkreślić, jak dobrze przyjrzeliśmy się danemu zjawisku i poznaliśmy jego naturę.

Uchwyty Nenu i Eclipse możemy oglądać w wielkości naturalnej oraz w zbliżeniu, dzięki obecności lup.