Wideo spod mikroskopu

Magdalena Lazar

KALUZE


Wideo spod mikroskopu

2023

Wideo będące zapisem badań próbek kałuż pod mikroskopem. W próbkach obserwujemy larwę komara, glony, małżoraczki oraz pierścienicę. Kategorie, którymi się posługiwaliśmy do tej pory okazują się już nieaktualne w przypadku takich organizmów jak glony. Długo były one uważane za rośliny zarodnikowe później przeniesiono je do innych grup roślin, grzybów, a nawet zwierząt. Organizmy ukazane na wideo są badane za pomocą różnego rodzaju promieniowania. Pojawia się odgrywająca ważną rolę w użyźnianiu gleb i osadów oraz w procesach mineralizacji substancji organicznych, gibka pierścienica. Niestety nasze oko nie jest niewinne – pierścienica umiera pod wpływem drażniącego ją światła.

Wideo towarzyszą obiekty metaloplastyczne. Ich kształty są inspirowane widzianym pod mikroskopem detrytus (łac. detritus – roztarty, rozdrobniony) czyli drobno szczątkową, martwą materią organiczną, szczątkami roślin i zwierząt.