Zrośnięte kryształy kwarcu dymnego

Katarzyna Przezwańska

19 okazów


wiek: trudny do określenia

miejsce wydobycia: kopalnia Czernica, Strzegom (Dolny Śląsk)

Kwarc to tlenek krzemu, najpospolitszy minerał w skorupie ziemskiej (stanowi 12,5% jej masy). Zwykły piasek z plaży to głównie okruchy kwarcu. W strzegomskich pegmatytach, czyli skałach żyłowych masywu granitoidowego, tworzy duże kryształy o długości do 60 cm.

Nie da się określić dokładnie ich wieku. Granity, w których powstały te pegmatyty datuje się na koniec karbonu i początek permu, a kwarc formował się w nich w późniejszych epokach geologicznych. W odmianie dymnej jest lekko zabarwiony, ponieważ jego struktura wewnętrzna została poddana naturalnemu promieniowaniu.

 

Okaz ze zbiorów Muzeum Geologicznego PIG PIB.